بایگانی برچسب: پول

درآمد پایدار چیست ؟

درآمد پایدار چیست ؟   شما امروز رفتید سرکار؟ قبل از اینکه بگوییم درآمد پایدار چیست ؟ لطفا به این سوال جواب بدهید اگه امروز یا هر روز دیگه ای نتونید برید سرکار آیا درآمد شما همچنان ادامه خواهد داشت؟ فرض کنید یکی از دوستان شما یک آرایشگر ماهر است اگر او در محل کارش […]