بایگانی برچسب: ثروت

درآمد پایدار چیست ؟

درآمد پایدار چیست ؟   شما امروز رفتید سرکار؟ قبل از اینکه بگوییم درآمد پایدار چیست ؟ لطفا به این سوال جواب بدهید اگه امروز یا هر روز دیگه ای نتونید برید سرکار آیا درآمد شما همچنان ادامه خواهد داشت؟ فرض کنید یکی از دوستان شما یک آرایشگر ماهر است اگر او در محل کارش […]

توصیه های یک ثروتمند خود ساخته

توصیه های یک ثروتمند خود ساخته توصیه های یک ثروتمند خود ساخته که هرچند دانشگاه نرفته بود اما موفقیت های و ثروت فوق العاده ای کسب نموده است! * * * * * * * * او در مورد روش خود می گوید: من یک روش عملی برای پیشرفت خود به کار برده ام و […]