بایگانی برچسب: توصیه

توصیه های یک ثروتمند خود ساخته

توصیه های یک ثروتمند خود ساخته توصیه های یک ثروتمند خود ساخته که هرچند دانشگاه نرفته بود اما موفقیت های و ثروت فوق العاده ای کسب نموده است! * * * * * * * * او در مورد روش خود می گوید: من یک روش عملی برای پیشرفت خود به کار برده ام و […]