عضویت الماسی یک ماهه

تومان 37,100

عضویت ماهانه :

هر هفته خلاصه یک کتاب

مجموع کل خلاصه کتاب ها: ۴ کتاب شامل:

صوت + متن + توضیحات تکمیلی + برنامه اجرایی

مشاوره تلفنی در رابطه با کتاب ها : ۱ مرتبه