عذرخواهی مهندسی شده

تومان 29,000 تومان 12,800

  • با شرکت در این دوره شما قدرت اسرار آمیزی را کشف می کنید که فقط تعداد کمی از مردم آن را می دانند .
  • شاید سخت ترین بخش عذرخواهی ، دانستن و اقرار به این است که اشتباه کرده‌ایم.
  • کلماتی وجود دارند که باید آنها را فراموش کنیم زیرا به جز نگرانی ، حس دلسردی و پریشانی می شوند . مثل : “شاید باید” ، ” ای‌کاش” ، ” اگر فقط ” و از این دست کلمات.
  • قدرت عذرخواهی مهندسی شده عمیق از آن است که فقط با کلمات انجام شود.
  • پذیرش اشتباه اولین گام است و  پنج مرحله طی می شود تا به پایان برسد.
  • در یک بخش از این محصول نیز عذرخواهی از خود را خواهیم آموخت.
دسته: