دلوفن

تومان 79,000 تومان 49,000

معمولا در شکست های عاطفی اولین کسی که سعی می کند با منطق همه چیز را حل کند! خود فردی است که دچار مشکل شده.

اول خودش را نصیحت می کند و از خودش می خواهد که منطقی فکر کند!

بعد اگر آرام نشد خودش را سرزنش می کند و …

این داستان تقریبا برای همه‌ی ما آشناست.

بعد دیگران یکی یکی می‌آیند و همان روند نصیحت ،توجیه منطقی ،راهکارهای منطقی و درنهایت سرزنش ونکوهش را ادامه می‌دهند.

دلوفن متفاوت است چون اول از بعد احساسی به مسئله توجه کرده ایم.

دسته: